Close

Google Digital sales certificaat

Google - Digital Sales Certificaat

Digital Sales-kennistest
Met de Digital Sales-kennistest worden uw verkoopvaardigheden en uw kennis van de basisconcepten van online adverteren getoetst. Hierbij gaat het erom hoe effectief u de digitale oplossing van Google aan klanten kunt verkopen.

Met de kennistest worden uw verkoopvaardigheden en uw kennis van de basisconcepten van online adverteren getest, met inbegrip van:

  • Adverteren op Google
  • Verkoopvaardigheden voor digitale oplossingen van Google

Martijn Rijk heeft voor Social Sales dit certificaat behaald op 19 december 2017.

Google - Digital Sales Certificaat

Google – Digital Sales Certificaat